Kas yra darnaus vystymosi tikslai?

Savanoriškos veiklos SAVA platformoje veiklos priskiriamos kuriems nors darnaus vystymosi tikslams. Darnaus vystymosi tikslai tai 2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke (JAV) vykusiame aukšto lygio susitikime, valstybių ir vyriausybių vadovai priimtas dokumentas „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Dokumente yra nustatyti 17 darnaus vystymosi tikslų ir 169 uždaviniai, kurie apima daugelį politikos sričių ir skirti įgyvendinti iki 2030 m. Čia galite susipažinti išsamiau, kokius uždavinius įgyvendina organizacijos siekiant šių  tikslų.