Įsitraukimas į savanorystę. Kaip prie to prisideda SAVA platforma?

Pasaulyje gausu herojų – žmonių, norinčių padėti kitiems, nepelno organizacijų, identifikuojančių poreikius, irkorporacijų, turinčių išteklių įgyvendinti didelius projektus. Ne visada lengva bendraminčius suburti vienam tikslui. SAVA platforma padeda užmegzti ryšius, įkvepia ir pagreitina pokyčius bendruomenėse. Tikime, kad visi turi galią kurti pokyčius. Kiekvienas veiksmas, kad ir koks mažas, yra reikšmingas. 

Kas trukdo įsitraukti į savanorišką veiklą?

Priklausyti bendruomenei, kuri įgyvendina teigiamus pokyčius visuomenėje – prasmingas laiko praleidimo būdas, apie kurį pasvarsto daugelis. Tačiau tik nedidelė dalis mūsų gali skirti pakankamai laiko savanoriškai veiklai. 

2019 m. reprezentatyvios apklausos Lietuvoje duomenimis*, dominuojanti priežastis, kodėl į savanorišką veiklą neįsitraukia darbingo amžiaus (20-39 m.) žmonės yra laiko stoka. To paties tyrimo duomenimis, 28 proc. savanoriaujančių žmonių savanorystei skiria 1-4 val. per savaitę, penktadalis –   iki 4 val. per mėnesį ar mažiau. 

Kas paskatintų žmones įsitraukti į savanorišką veiklą?  Daugiau laisvo laiko, geresnis informuotumas apie prieinamas veiklas, aplinkinių paskatinimas, darbovietės ar ugdymo įstaigos iniciatyvos. 

picture 1

*Šalies gyventojų požiūrio į savanorystę ir turimos savanoriškos patirties tyrimas, 2019 m. Spinter research, užsakovas „Social breeze“

Kaip prie pokyčio prisideda SAVA platforma?

SAVA platforma skatina įmones suteikti galimybę darbuotojams savanoriauti darbo metu, informuojant ir skatinant įsitraukimą. Darbuotojų savanorystė kuria stiprų socialinį audinį – pasitikėjimu grįstus santykius, mažina socialinę atskirtį ir pasidalina įgūdžiais ten, kur jie labai reikalingi, tačiau dažnai neprieinami.

SAVA padeda įmonių savanorystės programų vadovams supaprastinti savanorystės organizavimą ir vadybą. Naudodamiesi SAVA platforma nepelno organizacijų koordinatoriai gali lengvai paskelbti informaciją apie savanorystės galimybes. 

Savanoriai gali prisiregistruoti internetu, sutrumpindami savanorių vadovų įmonėse laiką, kuris paprastai būtų skiriamas klausimams apie tvarkaraščius ir registraciją pateikti. Be to, platforma leidžia koordinatoriams generuoti sąrašus ir ataskaitas apie savanorystės valandas. Šis galingas, bet lengvai naudojamas įrankis taip pat išsaugo savanorystės istoriją, kuri vėliau yra saugoma patikimuose SAVA platforma serveriuose.

Kokia įmonėms nauda iš darbuotojų savanorystės?

Volunteerhub atlikto tyrimo duomenimis, dauguma darbuotojų, dalyvaujančių įmonių savanorystės programose, jaučia asmeninį pasitenkinimą vien dėl savanoriškos veiklos. Tai padidina įmonės darbuotojų išlaikymą ir teigiamai veikia naujus darbuotojus. Verslo savanorystė vienija žmones iš visos organizacijos ir skatina komandinį darbą, kuris padidina darbo našumą. 

Savanorystė taip pat stiprina darbuotojų moralę. Neseniai „Points of Light Foundation“, nacionalinės JAV organizacijos, skirtos stiprinti savanorystę visoje šalyje, tyrime, beveik 60% apklaustų įmonių tvirtai sutinko, kad darbuotojų savanorystės programos yra veiksminga priemonė įmonės emociniam klimatui gerinti. Be to, darbuotojai dažnai teigia, jog savanorystės patirtyje įgijo naujų įgūdžių, kurie nulėmė geresnius rezultatus arba paaukštinimąorganizacijoje.

Prisijunkite prie SAVA platforma ir tapkite pokyčių bendruomenėje dalimi! 

Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų? Parašykite mums!