Kodėl NVO ir verslo bendradarbiavimas yra svarbus?

Nevyriausybinės organizacijos yra pilietinė visuomenė, daugybė naujų, valstybiniu mastu taikomų paslaugų gimė piliečių – profesionalų ir ne tik, iniciatyva (tiek socialinėje srityje – atvirieji jaunimo centrai ir erdvės, vaikų dienos centrai, palydimieji būstai jaunimui ir kitos iniciatyvos, tiek kultūrinėje, aplinkosauginėje, švietimo, teisės ir medicinos srityse), NVO yra bendruomenės (interesais grįstos, ar poreikių) centre, todėl labiausiai pažįsta tos bendruomenės narių poreikius, gilinasi ir pažįsta būdus, kaip prieiti ir spręsti įvairius klausimus bendradarbiaujant. Verslas tuo tarpu yra įvairių sričių profesionalai, tačiau bendruomenę labiau priima, kaip vartotojus, todėl kiekvienas iš šių veikėjų turi skirtinga prieigą, matymą, traktuotę, santykį su savo bendruomenėmis.

NVO besirūpindami poreikiais dažnai stokoja “verslumo dvasios”, todėl patiria nemažai nepritekliaus – ar tai būtų įvairių įgūdžių stoka, ar galimybių įvertinimo, kurios tikrai yra, tik joms esti nemažai kliūčių – dėmesio konkurencija, savęs pristatymo, atskaitomybės ir skaidrumo stoka, rezultato rodiklių nebuvimas ir nepristatymas – tai kas konkrečiajam verslui yra nepatrauklu. SAVA platforma siekia šalinti kliūtis ir sudaryti palankias sąlygas tiek abiems pusėms atrasti vieni kitus, tiek surasti bendrą kalbą, kad abi būtų įgalintos – siekti savo tikslų, kurti vertę ir mokytis vieniems iš kitų.

Registruokite savo poreikius www.savaplatforma.lt, žvelkite toliau ir giliau, drąsiai išbandykite naujus veikimo būdus.

Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų? Parašykite mums!