Savanorystės apdovanojimų 2023 nominavimo tvarka

2023 spalio 18 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei VšĮ „SAVA visiems“ kviečia nominuoti kandidatus 2023 m. Savanorystės apdovanojimams. Nominantus vertins nepriklausoma Komisija, kuri, remdamasi žemiau pateiktais kriterijais, išrinks laimėtojus. Komisiją sudaro LR SADM, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

Kandidatūras teikiantys asmenys atlieka labai svarbų vaidmenį. Vertinant kandidatus, bus atsižvelgiama į anketoje pateiktus duomenis – išsamus apdovanojimams kandidatų aprašymas padės komisijai išrinkti kiekvienos kategorijos nugalėtojus!

20211205 1523 IMG 6614

NOMINACIJOS

Organizatoriai kviečia siūlyti kandidatus 3 kategorijose nuo š.m. spalio 19 d. iki lapkričio 13 d. 23.59 val., užpildant šią elektroninę formą.

Nominacijų detalizavimas prie kiekvienos nominacijos:

 • Metų savanorystė – „Už įkvepiantį savanorių įsitraukimą, atliepiant nuolatinius visuomenės poreikius“
 • Verslo indėlis į visuomenę – “Už socialinės atsakomybės įgyvendinimą per savanorystę”
 • Organizacija, puoselėjanti savanorystės kultūrą – „Už sistemingą ir metodišką darbą, įtraukiant visuomenę į savanorystę“
Flavia cropped
Image from iOS (8) (1)
DFDS talka Jūrų muziejuje!

Individualūs savanoriai

Nominuotas gali būti bet kuris asmuo, kuris laisva valia buvo įsitraukęs į savanorystės veiklas per paskutinius vienerius metus (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla).

Grupė savanorių

Nominuoti galima grupę (iniciatyvą, komandą), atitinkančią kriterijų – turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla).

Organizacija, įmonė

Nominuoti galima organizaciją ar įmonę, atitinkančią kriterijų – turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla).

Nominavimo reikalavimai:

 • Veikla/iniciatyva už kurią nominuojama, turi būti ne senesnė nei vieneri metai.
 • Draudžiama nominuoti save, savo šeimos narius, grupes ar komandas, kurioms tiesiogiai ar netiesiogiai priklausote.
 • Nominantai negali būti gavę jokio materialaus atlygio už savanorystę, taip pat negali būti susiję su organizacija darbo santykiais.
 • Draudžiama nominuoti už darbus, kurie nepriskiriami laisva valia pasirenkamai savanoriškai veiklai.
 • Nominantai turėtų būti vyresni nei 14 metų amžiaus.

 

NOMINAVIMO GAIRĖS

 • Aprašykite glaustai, bet aiškiai ir konkrečiai, nurodydami konkrečius pavadinimus, vardus, savanorystei skirtas valandas, sukurtą poveikį, jūsų kandidato išskirtines savybes, veiklos pavyzdžius bei pagrįskite, kodėl šis kandidatas vertas apdovanojimo. Jei nominuojate organizaciją, aprašykite veiklos mastą ir esant galimybei, pateikite skaičius ar iliustruojamą situaciją.
 • Kandidatūra gali būti atmetama, jei būtina informacija anketoje nebuvo pateikta ar pateikta neteisinga informacija, todėl pristatydami kandidatus, patikrinkite informaciją ir pateikite jums žinomus faktus.
 • Nurodykite savo kontaktus, kad, esant reikalui, būtų galima patikslinti informaciją.
 • Vienoje kategorijoje galite nominuoti ne daugiau nei 3 kandidatus.
 • Komisija, rinkdama kategorijų nugalėtojus, remsis tik anketoje nurodytais argumentais bei pateiktais pavyzdžiais apie nominanto indėlį ir veiklas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog su nominuotais asmenimis ar organizacijomis susisieksime, ir jie bus informuoti apie nominaciją.

 

VERTINIMO KRITERIJAI

 • Vaidmuo konkrečių poreikių atliepimo kontekste bei įsitraukimas į veiklą.
 • Poveikis konkrečios veiklos kontekste bei kuriama išliekamoji vertė.
 • Veiklos mastas bei sukuriamas poveikis dėl savanorio(ių) veikimo.
 • Įsitraukimas į veiklas bei gebėjimas telkti kitus.
 • Iššūkiai (asmeniniai, socialiniai ar kt.), kuriuos reikėjo/ia įveikti, siekiant sukurti pokytį.
 • Įkvėpimas – buvimas pavyzdžiu, lyderiu ir/ar savo patirties perdavimas.

Savanorystės apdovanojimų organizatoriai: