Pritraukėte savanorius į organizaciją? Puiku! O kaip įtrauksite juos į veiklas?

Savanoriai – be galo svarbi jūsų organizacijos komandos dalis. Tai žmonės, teikiantys paslaugas jūsų klientams ir bendruomenei. Kitaip tariant, savanoriai – jūsų organizacijos veidas.

Tam, kad jūsų organizacija būtų atspindėta tinkamai, o savanorystė – sėkminga, reikalingi motyvuoti ir į organizacijos misiją aktyviai įsitraukę savanoriai.

Šiame straipsnyje analizuosime kintamuosius, kurie didina ir mažina savanorių išlikimo organizacijoje tikimybę bei pasiūlysime būdų, padėsiančių aktyviau įtraukti savanorius.

 

Kas yra savanorių įtraukimas?

 

Organizacine prasme, savanorių įtraukimas yra organizacijos strategija, kuri skatina personalo ir savanorių bendradarbiavimą, kuriant teigiamą poveikį organizacijai ir bendruomenei.

Sėkmingai į savanorystę įsitraukę savanoriai jaučiasi reikšminga organizacijos dalimi, yra linkę investuoti savo laiką ir energiją, didžiuojasi savo savanoriška veikla.

 

Kodėl jūsų programai toks svarbus savanorių dalyvavimas?

 

Dažna organizacija patvirtins – tikrasis iššūkis yra ne pritraukti savanorius, o paskatinti juos pasilikti, suteikiant prasmingos patirties. 

Kiekviena sėkminga savanorystės programa teikia pirmenybę savanorių įtraukimui tam, kad būtų pasiekti numatyti organizacijos tikslai. 

Skirdami laiko pažinti savanorius (jų asmenybes, interesus, motyvacijas) galėsite tinkamiau parinkti vaidmenį, kuriame ji(s) klestės. Jei jūsų savanoriai klėstės savo darbe, visa programa ir organizacija taip pat klestės.

 

Savanorių įtraukimo kintamieji, kuriuos galime kontroliuoti

 

 • Tinkamos veiklos

 

Savanoriui skiriamos užduotys turėtų atitiktų jo(s) interesus, stiprybes, ar tikslus. Būtent todėl būtina skirti laiko savanorių pažinimui, ypač ilgalaikės savanorystės atveju. 

Tiesa, kartais savanoriai neturi polinkio ar poreikio konkrečioms veikloms. Tuomet tinkama veikla nėra esminis kintamasis (ypač jei savanoris pasirinko jūsų organizaciją dėl vykdomos misijos ar kitų priežasčių). 

Tai paaiškėja gana greitai – pirmųjų pokalbių metu.

 

 • Atsakomybės lygmuo 

 

Kuriant gerą ilgalaikę patirtį savanoriams, svarbu atpažinti savanorio augimo galimybes ir laiku suteikti daugiau atsakomybės. 

Svarbu pažymėti, jog atsakomybė nėra užduočių gausa.

Atsakomybės didinimas gali būti skirtingų krypčių: įtraukiant į tiesioginį darbą, pvz. patikėti įvesti/ lydėti kitą savanorį, prisiimant didesnę atsakomybę už veiklas, iniciatyvą ar tikslinę grupę (išlaikant ribą su darbuotojo atsakomybės lygmeniu); įtraukiant į organizacijos strateginius siekius ar tikslus, pvz.: 

schema

M.Wagge, 2019 How can nonprofits leverage volunteer engagement strategies to maximize impact? 

 

 • Autoriteto vaidmuo 

 

Su atsakomybės kintamuoju susijęs ir autoriteto vaidmuo.

Atsakomybę jausti ir auginti galima tik santykyje su kitu, kuomet jam(ai) patikima atsakomybė. Tam, kad toks santykis būtų, savanoriai turi atrasti organizacijoje autoritetą ir turėti su tuo žmogumi pasitikėjimu grįstą santykį (Kurapkaitienė, 2019). 

Santykis turėtų būti vystomas organizuotai – pavyzdžiui, susitikimai galėtų vykti tuo pat metu tam skirtoje erdvėje kiekvieną savaitę.

Jei santykio su autoritetu kurti nepavyksta ar nėra sąlygų, reikalingi kiti komponentai, kuriais turėtų pasirūpinti organizacija. Tai galėtų būti santykiai su kitais darbuotojais ir tiksline grupe, užduotys keliančios pakankamą iššūkį ir atsakomybę, užtikrinta pagalba ir palaikymas, savanorio indėlio atpažinimas, grįžtamasis ryšys. 

 

 • Ko savanoriai nori iš jūsų programos?

 

Dauguma savanorių nusprendžia paaukoti savo laiką tam tikram tikslui. 

Visai nesvarbu, ar tas tikslas yra susipažinti su naujais žmonėmis, ar įgyti naujų įgūdžių, svarbu suprasti, ko kiekvienas savanoris nori šioje patirtyje. 

Tokiu būdu galima sukurti individualizuotas galimybes, atitinkančias savanorių poreikius.

 

 • Ar jūsų siūloma savanorystė „patogi“?

 

Įsivertindami savanorių įsitraukimą, aptarkite savanorystės vietos ir laiko aspektus.

Kalbant apie vietą, svarbu išsiaiškinti, kaip toli nuo savanorystės vietos gyvena savanoriai ir kokį atstumą jie yra pasiryžę įveikti tam, kad pasiektų savanorystės vietą.

Labai svarbu aptarti ir savanorystės laiką. Ilgiausiai išlieka tie savanoriai, kurių savanorystės laikas, ar pamaina, nekonkuruoja su kitais svarbiais dalykais gyvenime – šeimos pietumis, paskaitomis, darbu, ar laiku skirtu draugystei.

SAVA platformoje registruojant veiklas konkrečia data ir laiku, galima padėti potencialiems savanoriams įsivertinti savo galimybes. 

 

 • Kaip vertinate savanorių įsitraukimą?

 

Vertinimas organizacijoje yra svarbi geros savanorystės programos dalis. 

Reguliariai klauskite savanorių grįžtamojo ryšio apie savanorystės patirtį ir formuokite įžvalgas, kurios padės kalibruoti savanorystės programą ir pritraukti tinkamus savanorius.  Kokius aspektus galima analizuoti: 

 • Įsipareigojimo rodiklis – kiek procentų savanorių pasiliko ilgesniam laikui per metus? Kokie tai savanoriai?
 • Savanoriškos veiklos dažnumas – kiek vidutiniškai kartų per savaitę/mėnesį/ metus dirba savanoris? 
 • Bendras savanorių skaičius – koks yra bendras savanorių, kuriuos pritraukėte ir išlaikėte per vienerius metus, skaičius?
 • Skaitmeninio įsitraukimo rodikliai socialinėse medijose, žinutėse, el. laiškuose ir t. t. – Kiek socialinių tinklų sekėjų turite, kiek įtraukėte?
 • Paklausti savanorių, kokios yra jūsų organizacijos darbo su savanoriais stiprybės ir ką siūlytų tobulinti? 
 • Kas labiausiai motyvuoja skirtinguose etapuose?
 • Kokią vertę savanorystė kuria patiems savanoriams? 
 • Kiek „kainuoja“ investicija į savanorių pritraukimą, įvedimą ir kokią pridėtinę vertę kuria savanoriai? 
 • Kaip galima didinti kuriamą vertę tikslinei grupei, bendruomenei ir efektyvinti pritraukimą?
 • Išeinančių savanorių taip pat verta klausti, kokios išėjimo priežastys.

 

Pažinkite savo organizacijos galimybes, stiprybes ir silpnybes darbe su savanoriais, kad sukurtumėte efektyvią pritraukimo ir įtraukimo kampaniją. Daugiau apie savanorystę www.savaplatforma.lt/tinklarastis

 

Daugiau informacijos apie savanorių įtraukimą rasite šiuose šaltiniuose:

 1. Kurapkaitienė, N. (2019) JAUNŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVANORYSTĖJE PATIRTYS: daktaro disertacija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas
 2. Millette, V., Gagné, M. Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: The impact of job characteristics on volunteer engagement. Motiv Emot 32, 11–22 (2008). https://doi.org/10.1007/s11031-007-9079-4
 3. Jean A. Grube, Jane Allyn Piliavin, 2000. “Role Identity, Organizational Experiences, and Volunteer Performance” Georgetown University, Volume: 26 issue: 9, page(s): 1108-1119. November 1, 2000
 4. *M.Wagge, 2019 How can nonprofits leverage volunteer engagement strategies to maximize impact? Master of Nonprofit Leadership & Management

Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų? Parašykite mums!